Vi har alla mer än 30 års erfarenhet av utbildning, handledning, familjerådgivning, terapi samt behandling.

Pingst 107kstdec05DSC00185 (1)Agneta Socionom, familjeterapeut, utbildad handledare vid Uppsala universitet.
Kerstin Handledare
Bertil Familje- parterapeut