agapanthus-1639440_640
Vi på FKC har sedan början på 90 talet erbjudit grundutbildningar
på 8 dagar som getts 4x2 dagar under en termin.
I dagsläget säljer vi denna som uppdragsutbildning.

I utbildningen går vi igenom grunderna och synsättet i den lösningsfokuserade modellen, lär ut samtalsteknikerna och lägger stor tonvikt på egen träning och praktiska falldragningar som skräddarsys för att passa er egen verksamhet.

Ni kommer också att få ta del av videoinspelade samtal från BFTC med Steve de Shazer och Insoo Kim Berg (skaparna till modellen) och FKC:s egna videoinspelade samtal.

Exempel på innehåll:

  • Det lösningsfokuserade synsättet och förhållningssättet
  • Lösningsfokuserade samtalsredskap
  • Att lyfta fram personens egna resurser och styrkor
  • Personens egna mål är viktiga fokus i förändringsarbetet
  • Lösningsfokus i olika sammanhang
  • Hur man hjälps åt att formulera små steg och delmål