clematis-4604577_640
För er som har en grundutbildning i modellen och vill fördjupa och utveckla
kunskaperna passar vidareutbildning bra.
Denna ges idag som uppdragsutbildning och innehållet planeras i nära samarbete med er.

Antal dagar kan variera, många väljer ett upplägg på mellan 4 till 6 dagar.

Under vidareutbildningen kommer det ges möjlighet att träna och utveckla sin egen samtalsstil dels genom att bjuda egna klienter och dels genom att arbeta med videoinspelade samtal från BFTC med Steve de Shazer och Insoo Kim Berg (skaparna till modellen) och FKC:s egna videoinspelade samtal.

Exempel på innehåll:
  • Repetition av grunderna 
  • Språkets betydelse  
  • Utveckling av intervjutekniken
  • Motivation
  • Komplimanger och feedback
  • Mirakelfrågan, skalfrågor
  • Lösningsfokuserat arbete med reflekterande team
  • Modellen tillämpning i olika sammanhang